Mihai Serban

20/09/2008

BURSE DE STUDIU pentru formare Piloti Transport Aerian Public – Avion

Filed under: avioane — admin @ 10:34

[Aviatia.ro] BURSE DE STUDIU pentru formare Piloti Transport Aerian Public – Avion

Friday, September 19, 2008 7:54 PM
 

Scoala Superioara de Aviatie Civila anunta prin prezenta scoaterea la
concurs a unui numar de 20 burse integrale de studiu in vederea
formarii de PILOTI TRANSPORT AERIAN PUBLIC AVION. Bursele sunt
acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor
in conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr 1182 /
18.09.2008. Durata instruirii este de 2 ani (02.12.2008 – 01.12.2010)
si este mentionata in anexa la ordinul de mai sus.
Acest curs are ca referinta cerintele Subpartii G a JAR-FCL 1 si a
fost dezvoltat in cadrul SSAvC in conformitate cu Amendamentul 7 al
acestui document.
Cursul se adreseaza persoanelor care nu detin experienta prealabila de
zbor, asigurand prin cele doua parti (teoretica si practica)
cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare obtinerii
licentei ATPL(A) frozen / CPL(A)/IR MEP, adica necesare ocuparii unei
pozitii de copilot pe o aeronava multimotor, multiechipaj pentru
operare in regim de transport aerian public.
1. Date generale despre curs.
Cerinte preliminare:
Licenta medicala Clasa I JAR-FCL 3
Diploma de bacalaureat
Varsta minima 18 ani (21 ani la momentul obtinerii ATPL(A)); varsta
maxima 27 ani (impliniti in anul 2008)
Cazier judiciar
Depunerea la sediul SSAvC a unui dosar cuprinzand copii ale unor acte
de identitate, studii si stare civila (diploma bacalaureat sau
adeverinta eliberata de liceu si copie legalizata, copie legalizata
certificat nastere, copie carte de identitate), cazierul judiciar in
original, 4 fotografii tip pasaport si chitanta reprezentand
contravaloarea taxei de inscriere si examinare (200 RON, se achita la
depunerea dosarului).
Recrutarea:
Candidatii inscrisi vor fi evaluati la limba engleza, matematica si
fizica in vederea stabilirii cunostintelor initiale, in scopul
respectarii cerintei ca fiecare cursant sa detina un nivel minim de
cunostinte care sa-i permita deplina intelegere a continutului
cursului. In termeni reali, notele minime ce trebuie obtinute sunt
7.50 la limba engleza scris (si calificativul "admis" la limba engleza
oral) si 7.00 la fiecare dintre celelalte doua discipline (matematica
si fizica).
Cursul – partea teoretica
Cursul propriu-zis, 750 ore,
Cursul de radiotelefonie (in vederea obtinerii certificatului de
operator radio in serviciul aeronautic mobil si aeronautic mobil prin
satelit), 32 ore
Cursul de medicina aeronautica pentru piloti, 8 ore
Cursul de securitate aeronautica pentru piloti, 32 ore
Cursul de calificare clasa SEP Land (C172SP), 30 ore
Cursul de calificare clasa MEP (PA34), 60 ore
Cursul de MCC (inclus in cursul propriu-zis) , 21 ore
Nota: Cursurile acopera toate disciplinele prevazute de JAR-FCL1, in
continutul lor regasindu-se prezentari, seminarii, evaluari progresive
si finale, cu mijloace didactice si tehnice moderne adecvate
cerintelor actuale la nivel european si international. Cursurile se
desfasoara in cadrul sediului central din Bucuresti si la Aerodromul
Strejnicu-Ploiesti aflate in administrarea SSAvC.
Cursul – partea practica (in zbor si sintetic)
Numarul total al orelor de instruire practica in zbor si zbor sintetic
(pe simulator) este cel prevazut de catre Appendix 1 to JAR–FCL 1.160
& 1.165(a)(2) si AMC FCL 1.160 & 1.165(a)(2), adica de 180 ore.
In cadrul partii practice cursantii vor fi instruiti pe aeronavele din
dotarea SSAvC (C172SP, C172SP NAV III, PA34) si pe simulatorul Frasca
242 FNPT II, dupa un program aprobat de catre Autoritatea Aeronautica
Civila Romana si inclus in Manualul de Instruire al FTO(A) SSAvC.
Cursurile se desfasoara in patru faze de instruire, la Aerodromul
Strejnicu Ploiesti, la Aeroportul International Aurel Vlaicu
Bucuresti, si, dupa caz, cu operare pe toate aeroporturile deschise
transportului aerian public din Romania. Cursurile de zbor sintetic se
desfasoara la simulatorul FNPT II aflat la sediul central SSAvC.
Diplome, certificate
La finalul cursurilor, absolventilor li se emit diplome recunoscute de
catre autoritatea JAA (AACR) care sa ateste parcurgerea fiecarui curs
teoretic si derularea instruirii practice in zbor si zbor sintetic.
Foile matricole si rezultatele progresive obtinute se arhiveaza
conform legii, putand fi puse, la solicitare, la dispozitia cursantului.
In baza documentelor emise de catre SSAvC, cursantul se poate prezenta
in vederea obtinerii licentei la AACR.
Durata cursului, costuri de instruire, diverse
Cursul, in formula prezentata mai sus, conform JAR-FCL 1, se
incadreaza in durata recomandata de 12-36 luni; in conformitate cu
Ordinul MT mai sus mentionat, durata de instruire este 2 ani.
Bursele acordate de catre Ministerul Transporturilor includ:
Instruirea teoretica si practica (integral)
Manuale de instruire Jeppesen Oxford (set complet) precum si alte
elemente de documentare produse in cadrul SSAvC
Log book ATP(A), set de rigle de navigatie (complet), un echipament de
zbor (complet), alte elemente de tip consumabil necesare instruirii
teoretice si practice
Cazare si masa (complet) pe intreaga desfasurare a instruirii practice
derulate la Aerodromul Strejnicu Ploiesti, in locatia proprie
refinisata si amenajata la standarde 2008
Costurile prelungirii licentelor medicale
Costurile implicate de sustinerea examenelor teoretice si a celor
practice in vederea obtinerii licentelor si a certificatelor de
radiotelefonie (pentru cel mult doua sesiuni diferite)
Costurile de operare pe toate aeroporturile unde se desfasoara
activitatea de instruire practica in zbor si costurile de tip TANC si
RANC inregistrate in cadrul procesului de instruire practica in zbor
Asigurari complete pe intreaga desfasurare a procesului de instruire
practica in zbor pentru cursant, aeronava si terti
Data de incepere a cursului: 02.12.2008
2. Programul de desfasurare a concursului de admitere la curs.
22 Septembrie – 14 Noiembrie 2008 ora 11.59: inregistrarea
candidatilor, efectuarea vizitei medicale si depunerea dosarelor la
sediul SSAvC (biroul "Registratura" , sediul central, parter,
luni-vineri, program 7.00 -15.00)
14 Noiembrie 2008 ora 12.00: incheierea situatiei cu inscrierea
candidatilor;
17 Noiembrie 2008, ora 09.00: examen de selectie la cunoasterea limbii
engleze, proba scrisa – 3 ore;
20 – 21 Noiembrie 2008, ora 08.00: examen de preselectie la
cunoasterea limbii engleze, proba orala;
24 Noiembrie 2008, ora 09.00: examen scris Matematica, 3 ore
25 Noiembrie 2008, ora 09.00: examen scris Fizica, 3 ore
28 Noiembrie 2008: afisare rezultate finale concurs admitere.
3. Programele pentru selectia la limba engleza si examen.
LIMBA ENGLEZA
Se cere candidatilor un nivel bun de cunoastere a limbii engleze,
corespunzator programei de liceu pentru limba straina principala,
clasele cu 2-3 ore de predare pe saptamana .
Proba scris si oral; standardul de performanta pentru fiecare
solicitant este considerat acceptat daca în urma examinarilor, acesta
înregistreaza urmatoarele rezultate :
- proba scrisa – nota minima : 7.50;
- proba oral – calificativul "admis"
Important: participarea la proba oral este permisa numai daca la proba
scrisa la limba engleza a fost obtinuta cel putin nota 7.50.
COMPETENTE DE COMUNICARE SCRISA
Pentru a evalua competentele de comunicare scrisa, candidatilor li se
va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidatii trebuie:
sa dovedeasca intelegerea sensului global al unui text necunoscut ;
sa recunoasca / ordoneze argumente si sa identifice concluzii dintr-un
text argumentativ pe teme cunoscute ;
sa identifice si sa comenteze informatii semnificative/ detalii
relevante din text (ideiile principale, tema, perspectiva narativa,
tonul autorului, mesajul etc.).
sa schimbe perspectiva narativa intr-o povestire / intr-un text si sa
comenteze implicatiile acestei schimbari ;
sa exprime propriile pareri in legatura cu ideiile / continutul
textului respectiv ;
sa analizeze si sa interpreteze un aspect / o idee din textul dat ;
sa descrie locuri cunoscute / imaginare activitati ;
sa descrie / caractizeze o persoana ;
sa relateze un eveniment / un fapt divers / si o intamplare / o
experienta personala ;
sa continue un text, o idee, folosindu-se de propria fantezie ;
sa construiasca un text pe baza unei teme date ;
sa redacteze un eseu corespunzator subiectului primit;
sa comenteze un subiect ;
sa exprime si / sau sa argumenteze o parere personala / un punct de
vedere, pornind de la un text prin redudcere / expansiune ;
sa parafrazeze un citat folosind exemple personale / prin raportare la
experienta altor persoane ;
sa faca rezumatul unui text intr-un numar dat de cuvinte ;
sa faca rezumatul unui text intr-un numar de cuvinte ;
sa foloseasca corect structurile lexicale si gramaticale studiate ;
COMPETENTE DE COMUNICARE ORALA
Pentru a evalua competentele de comunicare orala, candidatii vor fi
solicitati :
sa citeasca corect, fluent si expresiv un text necunoscut / sa
raspunda la intrebari si sa rezolve sarcinile de lucru primite ;sa
recunoasca elementele de vocabular si structurile gramaticale dintr-un
text dat ;
sa recunoasca ideiile principale din textul dat ;
sa recunoasca argumentele si sa identifice concluziile dintr-un text ;
sa selecteze informatiile relevante dintr-un text in vederea
indeplinirii unei sarcini de lucru ;
sa comenteze o informatie/ o parere / un citat/ un proverb pentru a
realiza un discurs oral pe o tema data ;
sa prezinte un film / o carte prin raportare la experienta profesionala ;
sa relateze un eveniment / un fapt divers / o intamplare / o
experienta personala ;
sa descrie un obiect, o persoana / un personaj, o activitate, locuri
cunoscute / imaginare ;
sa demonstreze capacitatea de intelegere a textului respectiv, sa
emita judecati de valoare, sa faca referiri la alte texte cunoscute
sau la propria experienta de viata si sa redea continutul textului cu
propriile cuvinte ;
sa identifice sensul cuvintelor si al relatiilor semantice dintre ele ;
sa schimbe perspectiva narativa intr-un text si sa comenteze
implicatiile acestei schimbari ;
sa parafrazeze un citat prin raportare la experienta personala /
experienta altor persoane ;
sa faca rezumatul unui text intr-un numar dat de cuvinte ;
sa exprime si / sau sa argumenteze o parere personala / un punct de
vedere, pornind de la un text / o tema data, sustinut/a de exemple
relevante, asociatii si comparatii cu texte cunoscute, situatii si
experiente personale sau experientele altor persoane ;
sa foloseasca corect si adecvat structurile gramaticale si lexicale
studiate .
ELEMENTE DE GRAMATICA
SUBSTANTIV
pluralul substantivelor;
substantive defective de numar ;
ADJECTIV
comparatie intensiva;
VERB
timpurile verbale;
subjonctivul;
verbe modale / modalitate;
infinitivul / participiul / gerunziu;
constructii cu infinitivul si cu participiul ;
ADVERB
grade de comparatie ;
CUVINTE DE LEGATURA
prepozitii, conjunctii, locutiuni ;
ARTICOLUL
hotarat, nehotarat, zero, omisiunea articolului;
cazuri speciale de utilizare a articolului;
SINTAXA
ordinea cuvintelor in propozitie;
tipuri de propozitii;
propozitii conditionale;
conditionale I,II,II,mixte;
corespondenta timpurilor;
vorbire directa / indirecta ;
PRECIZARI :
Timp de lucru :
Proba scrisa : timp de lucru 3 ore.
Proba orala : timp de prezentare : 15 minute
FIZICA
I. MECANICA
CONTINUTURI
1.Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte :
1.1. Principiile I, II si III
1.2. Forta de frecare
1.3. Forta de tensiune
1.4. Forta elastica. Modelul corpului elastic
1.5. Forta centripeta
1.6. Momentul fortei in raport cu un punct; cuplu de forte
2. Cinematica punctului material :
2.1. Miscarea rectilinie uniforma a punctului material
2.2. Miscarea rectilinie uniform variata a puntului material
2.3. Miscarea uniform circulara a puntului material
3. Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica :
3.1. Lucru mecanic(marime de proces). Putere mecanica
3.2. Energia mecanica (marime de stare).
3.3. Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material
3.4. Energia potentiala gravitationala
3.5. Energia potentiala elastica
3.6. Conservarea energiei mecanice
3.7. Teorema variatiei impulsului mecanic si legea conservarii impulsului
II. ELEMENTE DE TERMODINAMICA SI FIZICA MOLECULARA
CONTINUTURI
1. Echilibrul termic. Temperatura
2. Modelul gazului ideal. Teoria cinetico-moleculara a gazului ideal
3. Transformari simple ale gazului ideal.
4. Caldura si lucrul mecanic in termodinamica
5. Coeficienti calorici
6. Energia interna. Primul principiu al termodinamicii
7. Aplicatii ale primului principiu al termodinamicii
8. Al doilea principiu al termodinamicii
9. Motoare termice. Randamentul motoarelor termice. Ciclul Carnot.
III. ELECTRICITATE SI MAGNETISM
CONTINUTURI
1. Electrocinetica
1.1. curentul electric
1.2. Legea lui Ohm
1.3. Legile lui Kirchoff pentru retele electrice
1.4. Gruparea rezistoarelor si a generatoarelor electrice
1.5. Energia si puterea electrica. Transferul optim de putere
2. Electromagnetism
2.1. Campul magnetic
2.2. Inductia campului magnetic
2.3. Forta electromagnetica
2.4. Forta electrodinamica (interactiunea magnetica a curentilor
electrici stationari )
2.5. Forta Lorentz
2.6. Fluxul magnetic
2.7. Inductia electromagnetica. Legea lui Faraday
2.8. Autoinductia.
MATEMATICA
I. competente de evaluat
1. Folosirea corecta a terminologiei specifice matematicii in contexte
variate de aplicare ;
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural,
contextual cuprinse in enunturi matematice ;
3. Utilizarea corecta a algoritmilor matematici si a rationamentelor
in rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate ;
4. Exprimarea si redactarea corecta si coerenta in limbaj formal sau
in limbaj cotidian, a rezolvarii sau a strategiilor de rezolvare a
unei probleme ;
5. Analiza unei situatii problematice si determinarea ipotezelor
necesare pentru obtinerea concluziei ;
6. Generalizarea unor propietati prin modificarea contextului initial
de definire a problemei sau prin imbunatatirea sau generalizarea
algoritmilor ;
II. continuturi
Clasa a IX-a
Algebra ;
Geometrie si trigonometrie ;
Clasa a X-a
Algebra : Progresii.Functii. Polinoame. Elemente de combinatorica.
Medii; dispersia. Operatii cu evenimente. Probabilitatea unui eveniment .
Elemente de geometrie in plan si in spatiu : Numere complexe sub forma
algebrica, conjugatul, operatii cu numere complexe. Interpretarea
geometrica a adunarii, a scaderiinumerelor complexe si a inmultirii
acestora cu un numar real. Numere complexe sub forma trigonometrica;
produsul; puterea (formula lui Moivre); radacinile de ordinul n ale
unitatii ; interpretarea geometrica a inmultirii numerelor complexe
sub forma trigonometrica; aplicatii ale numerelor complexe in geometrie.
Produsul scalar a doi vectori in plan si in spatiu-conditii de
perpendicularitate. Determinarea distantelor, ariilor sau a volumelor
folosind calculul sintetic sau vectorial .
Clasa a XI-a
Elemente de algebra liniara si geometrie analitica. (Nu se cer
elemente de programare liniara) .
Elemente de analiza matematica. (Nu se cer marginile unei multimi si
diferentiala) .
Clasa a XII-a
Elemente de algebra . ( Nu se cer relatii de echivalenta, partitii si
subinele ).
Elemente de analiza matematica .
NOTA: toate subiectele sunt elaborate in concordanta cu programa
scolara, fara a reflecta in mod special viziunea unui manual anume.
4. Note. Observatii generale.
Pentru a putea fi admis la examenele de matematica si fizica
candidatul trebuie sa obtina la preselctia de limba engleza o medie
cel putin egala cu 7.50.
Pentru a putea fi declarat admis la concurs candidatul trebuie sa
obtina o nota cel putin egala cu 7.00 la fiecare dintre examenele de
matematica si fizica.
Vor fi declarati cursanti primii 20 candidati in ordinea mediilor, de
la cea mai mare la cea mai mica. Media se calculeaza ca medie
aritmetica intre notele obtinute la examenele de matematica si fizica.
In situatia in care mai multi candidati obtin medii egale, nota
obtinuta la examenul de matematica stabileste ordinea acestora (cel cu
medie mai mare la matematica are intaietate).
In situatia in care mai multi candidati au medii egale si note la
matematica egale (conditie simultana), nota obtinuta la proba de limba
engleza scris stabileste ordinea acestora (cel cu nota mai mare la
limba engleza scris are intaietate).

http://www.aviation academy.ro/ eng/?p=80

Mult succes viitorilor candidati.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress