Mihai Serban

20/12/2010

PRIMULUI MINISTRUL AL ROMÂNIEI

Filed under: Aviatori,Mihai S,Pensionari — admin @ 22:34

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

Filiala 1 Constanța

Adresa: Mun.Constanța, Bdul Ferdinand, nr.49

E-mail: eleven.emil@gmail.com Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com Telefon fix : 0241616680, Mobil : 0770418093 sau 0733694815

 

 

 

 

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

Filiala 1 Constanța

Adresa: Mun.Constanța, Bdul Ferdinand, nr.49

E-mail: eleven.emil@gmail.com Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com Telefon fix : 0241616680, Mobil : 0770418093 sau 0733694815

 

 

  

 

Nr.42 din 13.12.2010

 

                                                                                                     

                                              

PRIMULUI MINISTRUL AL ROMÂNIEI

Domnului Emil Boc

 

            Cu toate că Legea nr.119/2010 nu prevedea implicarea pensionarilor militari în procesul de recalculare a pensiilor, prin încălcarea normelor de tehnică legislativă, ați  introdus,  în H.G.nr.735/2010, prin exces de putere, ceea ce nu este permis avînd în vedere  calitatea dumneavostră de doctor în științe juridice, mai multe dispoziții  care adaugă la lege, obligând pensionarii militari să-și procure documente doveditoare privind veniturile realizate de-a lungul întregii cariere și apoi pe baza acestor documente, să solicite personal recalcularea (în fapt diminuarea) pensiilor. Cei care nu respectau aceste prevederi urmează să fie sancționați cu diminuarea pensiilor, prin recalcularea acestora  pe baza salariului mediu brut pe economie.

            Mai mult, prin Ordinul M.101/2010 , ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, la răndul să doctor în științe juridice, stabilește în responsabilitatea Centrelor Militare Zonale (Județene) eliberarea acestor documente, cu toate că obligativitatea eliberării adeverințelor salariale revine altor organe specializate și abilitate de legile în vigoare să desfășoare astfel de activități.

            Șeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, a emis o dispoziție conform căreia pînă la 01 noiembrie a.c., Agenția pentru Servicii și Sisteme Informatice Militare urma să creeze baza de date centralizată, pe care o va transmite spre utilizare centrelor militare.

Pentru încadrarea în termenul stabilit ministrul apărării naționale a decis ca pentru fotocopierea documentelor, transcrierea după fotocopiere a datelor informatice, introducerea datelor informatice  și pentru căutarea datelor în baza de date centralizată în vederea  eliberării adeverințelor de venit, să fie implicați 5000 de militari, care nu erau speciliști în domeniu.

La 20 noiembrie a.c. a început eliberarea adeverințelor de venit, ocazie cu care pensionarii militari au constatat că toate promisiunile ministrului apărării naționale au fost doar minciuni.

Zeci de mii de pensionari militari au primit niște hîrtii, care pot fi oricînd dovedite ca niște falsuri ordinare. Exemplific cu cîteva date obținute de la colegii din Constanța:

- unui comandor cu o cariră militară de 33 ani îi lipsesc veniturile pentru 26 ani;

            - unui colonel cu o carieră militară de 37 ani îi lipsesc veniturile pe 20 ani;

            - unui comandor cu o cariră militară de 29 ani îi lipsesc veniturile pentru 23 ani;

            - unui locotenent colonel cu o carieră de 24 ani îi lipsesc veniturile pentru 20 ani iar  în mai 1977 cînd era elev al unui  liceu constănțean primea o soldă în valoare de 2510 lei; nici măcar o singură valoare a soldelor trecute  în adeverință pe anul 2001 nu corespunde cu sumele înscrise în fișa fiscală eliberată pentru perioada respectivă de organul financiar al UM 01295;

- din adeverința unui colonel rezultă ca ar fi primit 1.855.685,00 lei în lunile iunie și iulie 1977, iar în luna august a aceluiași an următoarele sume: 288 lei, 2.762lei, 248.500 lei și 2.104185 lei.

            - din adeverința mea rezultă ca în luna aprilie 2000 am primit următoarele sume  : 9.089.129 lei și 90.891.291 lei.

Sunt doar cîteva din erorile majore descoperite în conținutul adeverințelor de venit eliberate de CMZ Constanța, pe care vi le pun la dispoziție. Din discuțiile avute cu colegii am constatat ca doar o singură adeverință eliberată de CMZ Constanța conține date complete pentru întreaga carieră militară, iar erorile privind dublarea sau triplarea sumelor sunt frecvente, la fel și diminuarea sau mărirea artificială a veniturilor.  Fac precizarea că reprezentanții CMZ Constanța doar au prelucrat datele primite de la Agenția pentru Servicii și Sisteme Informatice Militare.

Niciun pensionar militar nu a putut verifica, în vreun mod, cum au fost obținute sumele trecute în adeverințe, neavând acces la procedurile folosite de către reprezentanții CMZ sau la documentele din care au fost extrase. Acest lucru a fost premeditat de ministrul apărării naționale care a stabilit prin Ordinul M.101 conținutul adeverinței. Spre comparație vă înaintez un exemplar de adeverință eliberat de Arhivele militare, organ abilitat de lege, să desfășoare astfel de activități, din care se pot verifica cu mare ușurință veniturile reale  obținute.

Menționez că , noi pensionarii militari,  nu ne putem explica mulțimea acestor erori decît prin reaua voință a celor implicați sau incompetența acestora. Ar fi de preferat reaua voință, pentru că dacă la nivelul unei agenții de o asemenea importanță s-ar manifesta incompetență ar fi foarte grav.

În aceste condiții declarațiile generalului Maria Lupu, prin care anunță că “potrivit prevederilor legale, adeverințele de venit din care lipsesc date vor fi completate provizoriu cu salariul mediu brut pe economie, urmînd ca, pe măsura identificării documentelor doveditoare, să se completeze și aceste date, în regim de urgență, de către centrele militare” le considerăm hazardate și denotă nesimțire. Pensionarii militari nu sunt vinovați de lipsa acestor documente, ei au respectat prevederile legale. De ce să fie sancționați ?

Nu sunt amintite cazurile a zeci de mii de pensionari care au depus cereri pentru obținerea adeverințelor în termenul legal dar nu le-au obținut din vina CMZ-urilor. În același  interviu nu se spune nimic despre adeverințele eronat completate. Sperăm că niciun reprezentant al Secției Pensii Militare nu va semna eliberarea Deciziilor de Pensionare după aberantele adeverințe eliberate de CMZ-uri.

De asemanea, în același interviu generalul Maria Lupu „a uitat” să  precizeze cine și în ce termen va remedia toate aceste erori. Având în vedere cele 82.000 de Decizii de Pensionare care trebuie eliberate urgent și ținând cont de zecile de mii de contestații care în mod cert vor apărea urmare a emiterii a acestor Decizii de Pensionare, ne intrebăm ce șanse sunt ca zecile de mii de erori să fie remediate în termenul legal de 30 de zile?

Având în vedere afirmațiile generalului Maria Lupu, conform căreia Secretariatul General al Guvernului ar fi emis un punct de vedere care prevede că sentințele de suspendare operează doar pentru reclamanții din procese, iar sentința privind anularea H.G. nr. 735/2010 nu poate produce efecte decât după ce aceasta a rămas definitivă și irevocabilă, aveți șansa de a remedia haosul existent prin luarea următoarelor măsuri:

-          încetarea recalculării pensiilor militare, evitîndu-se astfel zeci de mii de procese la instanțele românești sau internaționale, cu consecințe dezastruoase asupra bugetului și imaginii României.

-          luarea masurilor legale pentru demiterea ministrului apărării naționale, a șefului Statului Major General, a șefului Direcției financiar contabile a M.Ap.N. și a  șefului Agenției pentru Servicii și Sisteme Informatice Militare pentru modul iresponsabil și total neprofesionist în care și-au îndeplinit atribuțiunile.

-           numirea unei comisii care să verifice sumele cheltuite pentru centralizarea și prelucrarea datelor necesare eleberării adeverințelor de venituri și imputarea acestora, celor vinovați, avînd în vedere situația financiară precară în care se află România.

-          încetarea ieșirilor publice iresponsabile a oricăror persoane din cadrul Guvernului, care să prezinte faptul că pensiile militare sub 3000 lei nu vor scădea.

            În situația în care nu veți ține cont de sentințele judecătorești vă atenționăm că vom iniția acțiuni în justiție împotriva tuturor persoanelor vinovate, inclusiv împotriva dumneavoastră.

Anexez copii după adeverințele unor pesionari militari eliberate de C.M.Z.Constanța si o copie după o adeverință eliberată de Arhivele Militare.

 

Președintele S.C.M.D.- Filiala 1 Constanța

       Col.(r)

                Remus Macovei

 

 

 

 

 

 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress